Narodzenie Pańskie

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.
Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1,26-38)


Bóg zesłał nam na świat swego syna aby przekazać nam swoją miłość, pokazać dobro, którym można się dzielić z innymi. Jezus głosił słowo Boże na całym świecie, dokonywał cudów, które ukazywały ludziom, że wiara jest czymś silnym, jest fundamentem naszego oddania Bogu. Syn Boży poświęcił swe życie za nasze grzechy abyśmy mogli zaznać jego miłości. Tak jak Jezus poświęcił swe życie za nas, tak i my każdego dnia pokazujmy mu swoje oddanie.

Każdy najmniejszy, dobry uczynek, czy modlitwa jest darem dla Najwyższego. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”, wiara to potężna moc, którą można przenosić góry. Jest ona ważna w naszym życiu. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wypada w Wielkim Poście. Przygotowując się do świętowania Wielkanocy, obchodzimy uroczystość poświęconą tajemnicy Wcielenia i odnoszącą się do Narodzenia Pańskiego.

Author: Lena Ciepielak

Podziel się artykułem na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *